Posted in Руский язык 5 класс

Состав слово

• Повторить теорию: Состав слова
• Выполнить задания:
Образуй от данных слов однокоренные слова, отвечающие на вопросы КАКОЙ? КАКАЯ?
мука -мучной холод –холодный тьма-ть, брат-какой работа-какая, гриб-какой друг-какой снег-какой птица-какая дерево-какое рука-какая
Найдите “лишнее” слово:
• Купить, покупка, покупатель, купец, купальник, накупить.
• Пар, запариться, парное (молоко), пара (обуви).
• Лень, лентяй, лента, ленивец.
• Водяной, вода, водичка, подводник, водитель.
Вставить, где нужно, пропущенные буквы. Подобрать проверочные слова.
• Честный ответ, интересная книга, бесхитростные слова, лестный отзыв, перекрестный огонь, вирусная инфекция, парусный спорт, частное лицо, тростниковые заросли, кризисная ситуация, словесное искусство, безвкусная пища, опытный наездник, чествовать гостя, чувствовать усталость.
Реклама
ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вставить пропущенные буквы, подобрать проверочные слова.
• сосна звезда, широкий, зеленый, холода, голова, воздушный, веселый, кормушка, жемчужина, торговля, стрелок, глотать
Вставить пропущенные буквы, подобрать проверочные слова.
• Спишите упражнение чисто и красиво. Не спешите во время еды.
• Дети поласкали пушистого котенка. Мама полоскала белье.
• Саша громче всех запевал песню. Больной запивал лекарство водой.
• Бабушка давно поседела. Дедушка поседел на скамейке и ушел.

Posted in Ուսումնական նյութեր

Նյութերի երեք հիմնական վիճակները

Կատարելով դիտարկումներ կհամոզվեք, որ նյութերը հանդես են գալիս տարբեր վիճակներում։ Որոշ նյութեր սովորական պայմաններում հեղուկ վիճակում են, մյուսները՝ գազային, երրորդները՝ պինդ։ Կախված պայմանների փոփոխությունից՝ նրանց վիճակները կարող են փոփոխվել:

Օրինակ՝ ջուրը տնային պայմաններում հեղուկ վիճակում է, սառեցնելիս հեղուկ վիճակից վերածվում է պինդ վիճակի՝ սառույցի, իսկ տաքացնելիս՝ գազային վիճակի՝ գոլորշու: Սառույցը ջրի պինդ վիճակն է, իսկ գոլորշին՝ գազային: Ոսկին սովորական պայմաններում պինդ վիճակում է, շատ բարձր ջերմաստիճանում հալվում է և վերածվում հեղուկի, իսկ ջերմաստիճանն ավելի բարձրացնելու դեպքում սկսում է եռալ և վերածվել գազի։
Նյութը, կախված պայմաններից, հիմնականում լինում է պինդ, հեղուկ կամ գազային վիճակում։
Դիտարկենք տարբեր մարմիններ և պարզ փորձեր կատարելով, ծանոթանանք դրանց որոշ հատկություններին։
Վերցնենք ապակուց, երկաթից և պղնձից պատրաստված ձողեր, որոնք սովորական պայմաններում պինդ վիճակում են։ Դժվար չէ համոզվել, որ այդ նույն պայմաններում ինչ դիրքով և որտեղ էլ դնենք այդ ձողերը, դրանք կպահպանեն իրենց ձևն ու ծավալը։
Պինդ մարմինները պահպանում են իրենց ձևն ու ծավալը։
Սա պինդ մարմինների հատկություններից է։
Այժմ դիտարկենք հեղուկները։ Վերցնենք 50 մլ ծավալով որևէ հեղուկ, օրինակ՝ մասուրի հյութ, և լցնենք բաժակի մեջ։ Նա կընդունի բաժակի ձևը։ Եթե լցնենք մեկ այլ անոթի մեջ, ապա կընդունի այդ անոթի ձևը, բայց նրա ծավալը կրկին կմնա 50 մլ։ Դա նշանակում է, որ մի անոթից այլ անոթ տեղափոխելիս հեղուկի ծավալը պահպանվում է, բայց ձևը փոխվում է՝ ընդունում է այն անոթի ձևը, որտեղ լցված է:
Հեղուկները պահպանում են իրենց ծավալը, բայց ձևը՝ ոչ։ Սա հեղուկների հատկություններից է:
Դիտարկենք գազային վիճակում գտնվող նյութերից օրինակ՝ օդի նմանատիպ հատկությունը: Եթե օդով լի գնդակը սեղմենք, ապա նրա ձևը կփոխվի, և բնականաբար այդ նույն ձևը կստանա նաև նրանում եղած օդը: Եթե գնդակի ծավալը փոքրացնենք՝ նրա մի մասը սեղմելով, ապա այդ նույն ծավալը կստանա նաև նրանում եղած օդը: Դժվար չէ հետևություն անել, որ գնդակի մեջ լցված օդն ընդունում է տվյալ գնդակի ձևն ու ծավալը: Գնդակի ձևի ու ծավալի փոփոխությունից փոփոխվում են նաև նրանում եղած օդի ձևն ու ծավալը:
Գազերը չեն պահպանում ոչ իրենց ձևը, ոչ ծավալը և զբաղեցնում են իրենց տրամադրված ողջ տարածքը։
Սա գազերի հատկություններից է:

Հետաքրքիր փորձեր ջրի հետ:

Առաջադրանք 1
Թվարկե՛ք 2–ական նյութ, որոնք սովորական պայմաններում հետևյալ վիճակներում են.
ա) պինդ բ) հեղուկ գ) գազային

Ջուրը տնային պայմաներում հեղուկ վիճակում է,սառեցնելիս վերածվում է պինդ վիճակի սառույցի,իսկ տաքացնելիս գազային վիճակի գոլորշու:

Առաջադրանք 2
Թվարկե՛ք առնվազն 5 նյութ, որից կարելի է բաժակ պատրաստել։Պլասմաս,ապակի,ալյումին,կավ,թուղթ

Առաջադրանք 3
Առանձնացրեք ստորև տրված նյութերը և տեղադրեք աղյուսակի համապատասխան սյունակներում` պինդ — հեղուկ — գազային
Պղինձ, ջուր, կաթ, նավթ, ոսկի, ապակի, թթվածին, գոլորշի, ջրածին, փայտ, պողպատ, արծաթ:

պինդ հեղուկ գազային
փայտ ջուր թթվածին
Արծաթ կաթ գոլորշի
Ոսկի ջրածին
Նավթ պողպատ
Ապակի

POSTED IN

Posted in Մայրենի

Դրախտի դարպասները,Լսիր լռությունը առակները

Նոբուսիգե անունով զինվորը եկավ Խակուինի մոտ և հարց տվեց.

Արդյո՞ք կա դրախտ և դժոխք:
Ո՞վ ես դու,- հարցրեց Խակուինը:
Ես-սամուրա եմ,-պատասխանեց զինվորը:
Դու զինվոր է’ս,-բղավեց Խակուինը, — ի՞նչ հրամանատար է քեզ պահում իր ջոկատում: Դու ունես մուրացկանի դեմք:
Նոբուսիգեն այնպես կատաղեց, որ սկսեց հանել իր թուրը, բայց Խակուինը շարունակեց.

-Դու թուր ունես, բայց երևի թե, այն բութ է, որպեսզի թռցնի գլուխս:

Երբ Նաբուսիգեն հանեց իր թուրը, Խակուինը նկատեց.

Այ, այստեղ են բացվում դժոխքի դռները։
Այդ բառերից հետո սամուրայը, զգալով իրեն որպես վարպետի աշակերտ, թուրը վերադարձրեց պատյան մեջ և խոնարվեց:

-Այստեղ են բացվում դրախտի դռները,- ասաց Խակուինը։

Վարպետը ասաց իր աշակերտին.

Ամեն խոսք Աստծո մասին, ամեն Աստծո նկար, — ավելի շուտ ճշմարտությունից հեռանալ է, քան թե նրա վկայություն:
Իսկ այդ դեպքում ինչպե՞ս խոսել Աստծո մասին:
Լուռ:
Իսկ ինչո՞ւ ես դու խոսում:
Վարպետը ծիծաղեց

Երբ ես խոսում եմ, մի լսիր խոսքերը: Լսիր լռությունը:

Posted in Մայրենի

Լավ է կույր աչքով,քան կույր մտքով

Շատ դժվար է կույր լինելը, չտեսնել բնության hրաշալիքները՛ գարնան զարթոնքը,ծառերի ու ծաղիկների գեղեցկությունը,ամռան գույները,հասուն մրքերը,աշնան տերևների ոսկեղեն պարը, ձյան փաթիլների չարաճճի խախերը ։Ես ճանաչում եմ մի լավ ու բարի մարդու,որը զրկված է այս գեղեցհություները տեսնելու հնարավորությունից։Նա երգիչ է,երգել է շատ երկրների բեմերում,արժանացել ծափողջյունների ու պատվոգրերի ու հիմա չար հիվանդության պատճառով զրկվել է այս գնուավո աշխարհը տեսնելու հնարավորությունից։Բայց նա չի չարացել ու շարունակում է սիրել մարդկանց,իր երգերով ու ուրախացնել ու ոգևորել նրանց։

Posted in Руский язык 5 класс

Главные реки Америки

Как же называется на самом деле главная река Америки? Найти в интернете несколько интересных фактов об этой реке.
Подобрать синонимы: примчаться-приехать позор-Постыдное во всю прыть-быстро итьи
Объяснить смысл фразеологизмов: вылетело из головы-забывать одеваться как на пожар-быстро одеваться смеяться до слез-долго смеяться не откладывать дело в долгий ящик-перекладывать дело потом
Найти в тексте слова, которые употреблены в перееносном значении.
Какие пословицы подходят к нашему рассказу? Сделал дело гуляй смело
Река Миссисипи находится в Северной Америке и является не только самой полноводной, но и самой протяженной.

Водный объект служит границей для 10 американских штатов. Миссисипи вытекает озера Айтаска и ее путь пролегает по лесным заболоченным массивам. Самые большие притоки реки – Огайо, Миссури, Арканзас, Ред-Ривер. Дельта Миссисипи испещрена болотами, мелкими потоками, искусственными каналами и озерами. Береговую систему определяет равнинный характер русла. Впадает она в Мексиканский залив.
Источник: https://kratkoe.com/soobshhenie-o-missisipi

Posted in Բնագիտություն

Մարմիններն ու նյութերը մեր շրջապատում

Նայենք մեր շուրջը և կտեսնենք բազմաթիվ իրեր՝ աթոռ, սեղան, գիրք, մատիտ, խնձոր, բաժակ, համակարգիչ, ավտոմեքենա, ծառ և այլն: Այդ բոլորը մարմիններ են: Մարմիններ են նաև Երկիր մոլորակը, գիշերային երկնքում փայլա­տակող աստղերը, մեզ ջերմացնող Արեգակը, կենդա­նիները, բույսերը: Համեմատելով մարմինները՝ կարե­լի է պարզել դրանց միջև եղած նմանություններն ու տարբերությունները:

Բոլոր մարմինները կազմված կամ պատրաստված են նյութերից:
Նյութերը բազմաթիվ են: Դրանք տարբերվում են համով, հոտով, վիճակով, գույնով, այրվելու, ջրում լուծվելու և այլ հատկություններով:
Երկաթը, ոսկին, պղինձը, թուղթը, ջուրը, ապա­կին, ռետինը նյութեր են: Իսկ ահա մեխը, մատանին, գավաթը, տետրը, բաժակը, աթոռը, գնդակը, սառույցը մարմիններ են, որոնք պատրաստ­ված կամ կազմված են վերը նշված կամ այլ նյութերից: Այն թեթև գազը, որով լցված են օդում ճախրող փուչիկները, նույնպես նյութ է: Ինքը՝ փուչիկը, պատ­րաստված է մեկ այլ նյութից՝ ռետինից: Ռետինից պատրաստում են նաև ավտոդողեր և այլ իրեր:
Միևնույն նյութից կարելի է պատրաստել տարբեր իրեր։ Այսպես՝ երկաթից պատրաստում են մեխ, մուրճ, կացին, ապակուց՝ բաժակ, փորձանոթ, ալյումինից՝ հաղորդալար, սպասք, աթոռ, սեղան, փայտից՝ աթոռ, նստարան, գրատախտակ և այլն։
Կարելի է նաև նույն տեսակի առարկաներ պատ­րաստել տարբեր նյութերից։ Օրինակ՝ քանոն կարելի է պատրաստել փայտից, երկաթից, ալյումինից և այլ նյութերից։
Մարմինը կարող է պատրաստված կամ կազմված լի­նել ինչպես մեկ, այնպես էլ մի քանի նյութերից:
Նյութերը բաժանվում են երկու խմբի օրգանական և անօրգանական։
Օրգանական նյութերը գերակշռող են բուսական և կենդանական աշխարհներում: Օրինակ՝ բուսական յուղը, կենդանական ճարպերը, շաքարը և այլն։ Օրգանական նյութեր ստա­նում ենք նաև արհեստական ճանապարհով: Օրինակ՝ դեղանյութերը, ներկանյութերը և այլն։ Արհեստական օրգանական նյութերի օգտագոր­ծումը հնարավորություն է տալիս խնայելու որոշ նյու­թերի բնական պաշարները։ Օրինակ՝ ճկազանգվածից պատրաստված սեղանը փոխարինում է փայտե սեղա­նին, արհեստական մորթին՝ բնական մորթուն և այլն։
Մյուս բոլոր նյութերը, որոնք չունեն օրգանական ծա­գում, անօրգանական են: Օրինակ՝ օդը, ջուրը, քարը, ավազը, կավը, կերակրի աղը, ոսկին, երկաթը և այլն։

Սյունակում լրացրեք տանը, դպրոցում, բակում հանդիպող ձեզ ծանոթ մարմինները և նյութերը՝

Հարց 1

Մարմիններ Նյութեր
Սեղան փայտ
Տուն քար
Հարց 2

Թվարկե՛ք երկու նյութ, որոնցից կարելի է պատրաստել բաժակ, քանոն :

բաժակ – պլաստիկ,

Քանոն – փայտ

Հարց 3

Թվարկե՛ք երեք առարկա, որոնք կարելի է ապակուց պատրաստել:

Պատուհան, հայլի, լամպ

Posted in Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանքների փաթեթ Հաշիվ և թիվ։ Բնական թվեր

1․ Ո՞ր թիվն է հաջորդում 148579 թվին։148580

2․ Ո՞ր թիվն է նախորդում 48547 թվին։ 48546

3․ Համեմատի՛ր․
● 9999 > 9998
● 1001000 = 1001000
● 375648 3321002567
● 111111 > 11112

4․ Արեգն իր մտապահած թիվը բազմապատկեց 3-ով, ստացված թվին գումարեց 7 ու արդյունքը բաժանելով 2-ի ստացավ 20: Գտնել Արեգի մտապահած թիվը: 20 x 2 =40 40 – 7 =33 33 : 3 = 11

5․ Հեծյալը պետք է անցնի 140 կմ ճանապարհ։ Նա 3 ժամ ընթացել է՝ յուրաքանչյուր ժամում անցնելով 20կմ և 4 ժամ՝ յուրաքանչյուր ժամում անցնելով 14կմ։ Հեծյալին ինչքա՞ն ճանապարհ է մնացել անցնելու։ 20 x 3 =60 կմ 4 x 14=56 կմ 60 + 56 =116 կմ 140 – 116 = 24 կմ

6․ 3 ժամում կառքն անցավ 65կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ 25կմ, երկրորդում՝ 4կմ-ով պակաս։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ կառքն երրորդ ժամում։ 25 –4= 21կմ 65 – 25 = 40կմ 40 – 21 = 19կմ

7․ Մի դպրոցում կա 217 աշակերտ, իսկ մյուսում՝ երկու անգամ ավելի։ Երկրորդ դպրոցում որքանո՞վ ավելի աշակերտ կա, քան առաջինում։ Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա երկու դպրոցներում։ 2 x 217 = 434 434 – 217 = 217 434 + 217 = 651

Posted in Մաթեմատիկա

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ Հաշիվ և թիվ։ Բնական թվեր

1․ Թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով․ 5, 9, 11, 2, 8, 1, 12, 4, 10, 7, 6,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2․ Ո՞ր թիվն է հաջորդում 19300584 թվին։19300585

3․ Ո՞ր թիվն է նախորդում 38657 թվին։38656

4․ Համեմատի՛ր․
● 12374 > 9389
● 874563 > 785674
● 567213 > 567211
● 148645 > 48645
● 298467 = 298467
● 478478 < 645470
● 2367894 < 2367994
● 13456 568129
● 578478 < 649784
● 9784512 = 9784512
5․ Երկու թվերի գումարը 390 է։ Գումարելիներից մեկը հաշվման ժամանակ նախորդում է 10 թվին։ Գտե՛ք մյուս գումարելին։381+9=390

6․ Մի գրքույկում կա 20 էջ, մյուսում՝ 56։ Քանի՞ էջ կա այն գրքում որի էջերի քանակը 7 անգամ ավելի է, քան երկու գրքույկներինը միասին։20+56=76 76×7=532

7․ Գինու երկու կարաս կա։ Առաջինում կար 100լ գինի։ Երբ նրանից վերցրին 30լ գինի, նրա մեջ մնաց երկու անգամ պակաս գինի, քան երկրորդում եղածն էր։ Որքա՞ն գինի կար երկրորդ կարասում։100-30=70 70×2=140

8․ Երկու կայարանների հեռավորությունը 350կմ է։ Առաջին գնացքն այդ ճանապարհն անցնում է 2 ժամով պակաս ժամանակաում, քան երկրորդը։ 1 ժամում քանի՞ կիլոմետր է անցնում առաջին գնացքը, եթե երկրորդը 1 ժամում անցնում է 50 կմ։350:50=7 7-2=5 350:5=70

9․ Երկու նավամատույցների միջև եղած 120կմ ճանապարհը նավակն անցնում է 6 ժամում։ Եթե նավակը ճանապարհի միջնակետում (ճանապարհի կեսն անցնելուց հետո) սկսի 1ժամում 10կմ-ով ավելի անցնել, քանի՞ ժամում մի նավամատույցից կհասնի մյուսը։

120:6=20

60:20=3

20+10=30

60:30=2

3+2=5

10․ Գրապահարանի երկու դարակներում կա 102 գիրք։ Եթե առաջին դարակից 12 գիրք հանենք, ապա դարակներում միևնույն քանակով գրքրեր կմնա։ Քանի՞ գիրք կա դարակներից ամեն մեկում։102-12=90 90:9=10

Posted in Բնագիտություն

Ինչ է բնությունը

Բնությունն ամբողջ նյութական աշխարհն է: Այն բաղկացած է կենդանի և անկենդան բաղա­դրիչներից: Բույսերը և բոլոր կենդանի օրգանիզմնե­րը՝ ներառյալ մարդը, կենդանի բնության մարմիններ են: Արեգակը, մոլորակները, աստղերը, քարը, գրիչը, քանոնը և այլն անկենդան բնության մարմիններ են։

Ի տարբերություն մյուս կենդանիների՝ մարդն օժտված է բանականությամբ և բնության բարիքնե­րը կարողանում է տնօրինել ըստ իր նպատակների։ Այդ պատճառով բնության վերաբերյալ գիտելիքնե­րը մեծ դեր ունեն մարդու կյանքում՝ առաջին հերթին բնությունը պահպանելու նպատակով: Բնությունը ուսումնասիրվում է տարբեր գիտությունների կողմից: Բնությունն ուսումնասիրող գիտությունների խումբը կոչվում է բնագիտություն:

Բնության մեջ մշտապես կատարվում են բազմապի­սի փոփոխություններ: Երկնքում իր դիրքն է փոխում Լուսինը, կայծակն է փայլատակում, անձրև է տեղում, երբեմն անձրևից հետո ծիածանն է հայտնվում, հա­տակին թափված ջուրն է գոլորշանում, ժանգոտում է երկաթե մեխը: Այս փոփոխությունները բնության երևույթներ են:

Բնության յուրաքանչյուր երևույթ ունի իր առաջաց­ման պատճառները և առաջացնում է իր հետևանքնե­րը: Օրինակ՝ ցերեկվա և գիշերվա հերթափոխության պատճառը Երկրի պտույտն է իր առանցքի շուրջ, իսկ տարվա եղանակների փոփոխությունները հետևանք են Արեգակի նկատմամբ Երկրի դիրքի փոփոխության: Մարմինների ցած ընկնելու պատճառը Երկրի ձգողու­թյունն է: Քամու առաջացման պատճառներից է օդի անհավասարաչափ տաքացումը: Օդի ջերմաստի­ճանի իջնելու պատճառով ձմռանը ջուրը սառչում է: Գարնանը ձնհալը օդի ջերմաստիճանի բարձրանալու հետևանք է: Այս օրինակները միաժամանակ հաստա­տում են, որ բնության երևույթները փոխադարձաբար կապված են:

Ուսումնասիրելով «Բնագի­տություն» առարկան՝ դուք պատկերացում կկազմեք բնության զանազան երևույթների և դրանց առաջաց­ման պատճառների մասին, կարևոր տեղեկություններ կստանաք Տիեզերքի, Երկրի կառուցվածքի, բուսա­կան և կենդանական աշխարհների, մթնոլորտի, ջրո­լորտի և այլնի վերաբերյալ:

Առաջադրանք

  1. Նկարագրեք որևէ երևույթ և նշեք դրա առաջացման պատճառներն ու առաջացրած հետևանքները։Անձրևի հետևանքով կրկին լցվում են գետերը, ծովերը և աճում են տարբեր բույսեր։
  2. Ըստ դասանյութում բերված նկարների՝ աղյուսակում գրեք կենդանի և անկենդան բնության մարմինների անուններ: